jueves, 19 de enero de 2012

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ


CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE L’ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI


            Per a obtenir la qualificació es tindrà en compte el següent:


·         Una prova escrita al final de cada unitat.


Les proves tindran activitats relatives als criteris d’avaluació  previstos en la programació.

Cada unitat tindrà exercicis de expresió oral, de lectura i d’expresió escrita d’un tema, avaluats en el registre dels alumnes.
Si la prova escrita té moltes faltes podrà baixar la nota de l’àrea.


Es  considerarà superada la prova escrita, si la meitat de les preguntes de cada criteri a avaluar són correctes d´acord a la següent qualificació:


            9 – 10 punts.           Excel·lent.       SB.
7 – 8   punts.           Notable.           NT.
6.        punts.           Bé                     BI.
5.        punts.           Suficient.         SU.
Menys de 5 punts.  Insuficient.      IN.


Per a avaluar el treball personal, al final del trimestre, es considerarà:

·         L’acabament del treball en el temps previst.
·         La bona presentació.
·         L’actitud positiva.


Aquests punts últims podran influir en la qualificació en un punt positiu o negatiu a la nota final.


          Al final del cicle la nota serà la mitja de les tres avaluacions últimes.
          No es podrà aprovar si dos de les avaluacions estan suspeses.·         CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE L’ÀREA DE  MATEMÀTIQUES            Per a obtindre la qualificació es tindrà en compte el següent:
      

·         Una prova escrita al final de cada unitat.
·         Una prova escrita al final del trimestre. La nota d’aquesta prova tindà prioritat en la final.


            Les proves tindran activitats relatives als criteris d’avaluació de cada bloc
            treballat, previstos en la programació.
·


            Per a valorar les matemàtiques es tindrà en compte els següents blocs:

·         Numeració    
·         Càlcul
·         Geometría
·         Mesura
·         Gràfics
·         Problemes
          Es considerarà el problema correcte quan seguisquen els pasos adequats per a la seua resolució: colocar les dades, triar l’operació o operacions, l’exactitut en les operacions i la solució.


           Es  considerarà superada la prova escrita, si la mitat de les preguntes de
           cada criteri a avaluar són correctes d´acord a la següent qualificació:

            9 – 10 punts           Excel.lent       SB
7 – 8   punts           Notable           NT
6.        punts           Bé                    BI 
5.        punts           Suficient         SU
Menys de 5 punts  Insuficient      IN


            Per a avaluar el treball personal, al final del trimestre, es considerarà:
                     
·         La finalització del treball en el temps previst.
·         La bona presentació.
·         L'actitud positiva.

          Aquests punts últims podran influir en la qualificació en un punt  
          positiu o negatiu a la nota final.


          Al final del cicle la nota serà la mitja de les tres avaluacions últimes.
          No es podrà aprovar si dos de les avaluacions estan suspeses.                  CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE L’ÀREA DE RELIGIÓ
       


                  Per a obtindre la qualificació es tindrà en compte el següent:


  • Una prova escrita senzilla al final de cada unitat.

La prova tindrà activitats relatives a alguns criteris d’avaluació previstos en la programació.Cada unitat tindrà exercicis d’expresió oral i d’expresió escrita d’un tema, avaluats en el registre dels alumnes.
            
            

      Es  considerarà superada la prova escrita, si la meitat de les preguntes de cada criteri a avaluar són correctes d´acord a la següent qualificació:            9 – 10 punts.           Sobresalient.  SB.
7 – 8   punts.           Notable.           NT.
6.        punts.           Bé                     BI .
5.        punts.           Suficient.         SU.
Menys de 5 punts.  Insuficient.      IN.


      Per a avaluar el treball personal, al final de cada trimestre, es considerarà:

·         La bona presentació.
·         La finalització del treball en el temps previst.
·         L'actitud positiva.


      Aquests punts últims podrà influir en la qualificació en un punt positiu o negatiu a la nota final.
     


·         CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE L’ÀREA DE LLENGUAPer a obtenir la qualificació es tindrà en compte el següent:


·         Una prova escrita al final de cada unitat.
·         Una prova escrita al final de cada trimestre. La nota d’aquesta prova tindà prioritat en la final.Les proves tindran activitats relatives als criteris d’avaluació previstos en la programació.

En la valoració del llenguatge es tindrà en compte les següents parts:

         - La lectura amb fluïdesa i entonació.
         - La bona comprensió lectora.
         - La bona expresió escrita.
         - La bona expresió oral.
         - L’ortografia.
         - La cal·ligrafia.


Es  considerarà superada la prova escrita, si la meitat de les preguntes de cada criteri a avaluar són correctes d´acord a la següent qualificació:

            9 – 10 punts.           Excel·lent.       SB.
7 – 8   punts.           Notable.           NT.
6.        punts.           Bé                     BI.
5.        punts.           Suficient.         SU.
Menys de 5 punts.  Insuficient.      IN.


Per a avaluar el treball personal, al final de cada trimestre, es considerarà:

·         L’acabament del treball en el temps previst.
·         La bona presentació
·         L’actitud positiva.


Aquests punts últims podran influir en la qualificació en un punt positiu o negatiu a la nota final.          Al final del cicle la nota serà la mitja de les tres avaluacions últimes.
          No es podrà aprovar si dos de les avaluacions estan suspeses.


         Al final del cicle la nota serà la mitja de les tres avaluacions últimes.
        No es podrà aprovar si dos de les avaluacions estan suspeses.
No hay comentarios:

Publicar un comentario